photo.jpg

Associé

Het geheel is meer dan de som der delen.

Met een blik op de toekomst kom ik het sterkst tot mijn recht op het snijvlak van bewoners, bedrijfsleven en lokale overheid. Ik zie mijzelf als sociaal makelaar, een verbinder die complexe problemen vertaalt naar pragmatische oplossingen.

In een kantelend Nederland ben ik geen volger, maar pionier die voortdurend zoekt naar vernieuwing door sociale kant te definiëren vanuit de criteria van de nieuwe economie. Het gaat mij om een waardecreatie die burgers, bedrijfsleven en lokale overheid in een configuratie tot elkaar te brengt. Mijn uitgangspunt is dat het hebben van werk bijdraagt aan de eigenwaarde, de zingeving en de welzijnsbeleving van het individu.

Mijn droom is het op dergelijke processen te initiëren en te ondersteunen. Ik ben geschoold in het genereren van betrokkenheid, het creëren draagvlak, het afbreken van hindermacht, het nauwgezet volgen en (bij)sturen van uitvoeringsprocessen.