Ieder mens is van natuur ondernemend. Pulsar Partners richt zich op mensen die zelf de verantwoordelijkheid willen nemen, en werk maken van hun talent. Werk met als doel om waarde te creëren en een creatieve bijdrage te leveren aan een liefdevolle en duurzame wereld.
Ondernemende mensen met de ambitie en het lef om zichzelf te ontwikkelen en buiten de comfort zone te treden maken volgens ons het verschil in de wereld. Pulsar Partners ondersteunt deze mensen om vanuit authentiek talent te werken en waardevolle resultaten te realiseren in een beperkte tijd.

We verbinden de wereld van de geest met de wereld van de vorm. Onderscheidend is dat de zakelijke wereld vrijwel uitsluitend oog lijkt te hebben voor de wereld van vormen. Getallen, Resultaten, Discipline en Actie voeren de boventoon waarbij de betrokkenheid van mensen en dus talent en ondernemerschap verloren gaan. De aanpak van Pulsar Partners herstelt de balans. Pulsar Partners ondersteunt en bemoedigt authentiek ondernemende mensen die een doel hebben dat ver uitstijgt boven het persoonlijke belang.

Heb je inspiratie maar mist de aansluiting met de “vormenwereld” ? Of ben je op zoek naar nieuwe inspiratie? Bel dan 06 44476865