Pulsar Partners is geïnspireerd door de Pulsar® visie, zoals de partners zich deze eigen hebben gemaakt op de Pulsar Academie. Het gegeven dat ieder mens een natuurlijke drang heeft om gekend te worden in wie hij werkelijk is, ligt ten grondslag aan de visie.

Op de site van Pulsar Inspireert wordt deze visie als volgt omschreven:

De Pulsarvisie reikt mensen inzichten aan die hun autonomie, talent en zelfsturend vermogen aanspreken en versterken. Mensen en organisaties worden hierdoor bekrachtigd in hun vermogen om richting te geven aan hun eigen toekomst.

Bij het realiseren van deze visie wordt veel aandacht gegeven aan het vermogen van mensen zichzelf te veranderen. De Pulsarvisie concentreert zich op duurzame verandering: van een bestaande toestand bewegen naar een toestand die dichter bij het essentiële in een mens of organisatie bevindt. Het gaat om een diepgaande en in de mens of organisatie geïntegreerde verandering naar een grotere en meer creatieve levensruimte. Hierdoor ontstaat in het individu en/of de organisatie een vernieuwd perspectief, wat een opbouwende werking heeft op de levenskwaliteit.”

De visie is aangereikt door Marcel Derkse. Hij maakt samen met het team van Pulsar Inspireert zijn bevindingen, ideeën en inzichten toepasbaar voor onze huidige tijd. Een mooie indruk van het werk en de visie van Marcel, heeft hij zelf gegeven in het televisieprogramma Het Vermoeden van de Ikon:

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.