Missie

Pulsar Partners werkt aan een wereld van liefde. Wij willen een zo groot mogelijke impact creëren door duurzaam samen te werken met autonome partners die bijdragen aan onze missie. Centraal daarin staat vraaggericht werk gebaseerd op wederkerigheid, dienstbaarheid en compassie. Op basis van deze componenten realiseert Pulsar Partners een eerlijke ruil met haar afnemers en haar omgeving en worden mensen gestimuleerd om hun talent te ontwikkelen en tot bloei te brengen.

Visie

Ieder mens heeft de het talent en de potentie om ondernemer te zijn. In deze samenleving ziet Pulsar Partners een sterke behoefte ontstaan bij mensen om autonoom te leven en te werken. De omslag van een collectieve identiteit naar meer individuele werk- en samenlevingsvormen stelt nieuwe eisen aan het creëren van waarde toevoegende producten & diensten en de organisatie van arbeid daartoe. Pulsar Partners helpt ondernemers hun droom te realiseren, creëert duurzame samenwerkingsverbanden die direct waarde toevoegen ten behoeve van afnemers en helpt ondernemende mensen hun plek in deze nieuwe werkomgeving in te nemen.

Doelstelling

Om haar missie en visie te kunnen realiseren, creëert en ondersteunt Pulsar Partners samenwerkingsverbanden met autonome ondernemers. Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van duurzame producten en diensten in een (sociaal) veilige omgeving. In de komende jaren zal worden gewerkt aan nieuwe samenwerkingsverbanden, variërend van participaties tot coöperaties.

Kijk hier voor onze visie op de werking van tijd en projectmatig werken.