Meesters in Innovatief Ondernemen

Duurzaam innovatieve ontwikkeling

Kernactiviteit van Pulsar Partners is om het realisatievermogen van ondernemers en ondernemingen te vergroten. Mensen en organisaties hebben elke dag de mogelijkheid om nieuwe wegen in te slaan. Op het kruispunt slaat de twijfel toe en is de verleiding groot om het vertrouwde pad te vervolgen.

Duurzame vernieuwing vergt moed en is een bewuste, ondernemende, persoonlijke keuze. De nieuwe weg kan de start van een onderneming zijn, de groei naar een nieuwe fase of het beëindigen van de activiteiten door overname of stopzetting.

Pulsar Partners richt zich vooral op ondernemers en organisaties die een waardevolle impact hebben voor de komende generaties. Wij helpen u en uw organisatie aan nieuwe impulsen, een gezond rendement, een duurzame visie op ondernemen en het ontwikkelen van menselijk potentieel in uw organisatie. Samen realiseren we een gezond rendement en versterken we uw positie als schepper van de toekomst.

Onze betrokkenheid bij uw organisatie

Pulsar Partners investeert in drie niveau’s van betrokkenheid bij u en uw organisatie:

WIJ Projecten en Tijdelijk Management op CxO niveau in uw organisatie

IK

Training & Coaching

WIJ

CxO Talent Team

HET

Participatie